Skip to main content.

Zoon van de Schrijnwerker

Schilderkunst, beeldhouwkunst


Leeft en werkt in Gent (BE)

Zoon van de Schijnwerker is de alias van Nico De Kind. ZIjn werk maakt hij meestal op hout, resten uit de schrijnwerkerij die voor hem potentieel hebben als kunstobject. De eenvoudige beeldtaal die hij gebruikt benadrukt vaak het strakke materiaal waarop hij werkt. Zijn thema’s zijn geïnspireerd door de industriële ruwheid, stedelijke omgeving, pop- en subculturen. Deze werelden zijn voor hem een visueel speelveld waaruit hij eindeloos inspiratie kan putten. Een detail van een neonreclame uit het straatbeeld of een abstrahering van stedelijk lijnenspel werkt hij uit in een eenvoudig kleurpalet. De kunstenaar verliest zich niet in details maar behoud de pure vorm en kleur. 


Kunstwerken


Andere kunstenaars / schilders